Hem

Vad är TCM?

Akupunktur och Moxa

TCM står för Traditional Chinese Medicine och har använts i tusentals år i Kina. Det är en effektiv metod för sjukdomsbehandling som har mycket goda resultat vid många olika sjukdomar.

Annonser